Disseminatie //

 

Subsidieverstrekkers stellen steeds hogere eisen aan projectaanvragen. Het wordt belangrijker om aan te geven hoe de resultaten van wetenschappelijk onderzoek worden gecommuniceerd en verspreid. Een goede disseminatie- en valorisatiestrategie biedt beoordelingscommissies de garantie dat onderzoek ook daadwerkelijk benut zal worden. Wij schrijven graag mee aan fondsaanvragen voor (wetenschappelijk) onderzoek en leggen ons toe op het maken en uitvoeren van een heldere disseminatie- of valorisatiestrategie. Denk hierbij aan het schrijven van een communicatieplan maar ook aan het organiseren en modereren van bijeenkomsten, workshops en expertsessies.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van succesvolle vormen van communicatie van wetenschappelijk onderzoek waaraan wij meewerken. 

R-LINK

R-LINK is een samenwerkingsverband van kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties op het gebied van gebiedsontwikkeling. We volgen 14 Nederlandse gebiedsontwikkelings-projecten gedurende een aantal jaren nauwgezet. Zo kunnen we beschrijven wanneer nieuwe initiatieven slagen, en welke condities daaruit zijn af te leiden. Een multidisciplinair team van onderzoekers beschrijft en analyseert de samenwerking tussen overheden, bewoners en marktpartijen.

Right dose right now

Het VU medisch centrum is een groot onderzoek gestart om de behandeling van intensive care patiënten met bloedvergiftiging te verbeteren. Hierbij worden grote hoeveelheden geanonimiseerde data uit het elektronisch patiëntendossier ingezet om de optimale dosering antibiotica te bepalen. Deze vernieuwende vorm van ‘personalized medicine’ moet leiden tot een daling van het aantal sterfgevallen en sneller herstel. De inzet van ‘big data’ aan het bed van de patient is een wereldwijde primeur.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

De Oplossers is powered by Tertium

De Oplossers | Pakhuis de Zwijger | Piet Heinkade 181-D | 1019 HC Amsterdam | 020 261 7975 | info@deoplossers.nl